Aktuálně žádná soutěž neprobíhá, níže je minulá soutěž.

 

Rádi si hrajete? Zúčastněte se naší soutěže o dětskou výživu.

Hlavní cenou pro čtyři výherce je Beba Optipro 3 určená pro děti od ukončeného 10. měsíce..

Co musíte pro výhru udělat?

1.dát naší stránce To se mi líbí na https://www.facebook.com/deniskuv/, like musí být veřejný a námi ověřitelný na Vašem profilu.

2.sdílet náš soutěžní příspěvek, stačí jednou v průběhu soutěže, na svém profilu na Facebooku, uvedené sdílení musí být veřejné.

3. dát do soutěžního příspěvku fotku Vašeho dítěte na letošních čarodějnicích (z fotek budou vybráni čtyři výherci, kteří splní všechna uvedená pravidla). Fotku dítěte dle výše uvedených pravidel přidejte do soutěžního příspěvku na našem Facebooku.

 

Do kdy soutěžíme?

15.5.2018 v 24:00, výsledky zveřejníme nejpozději následující pracovní den na našem profilu a výherce bude obeznámen o výhře ve stejném termínu zprávou do Facebookového profilu.

 

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Podrobná pravidla

 1. Soutěž probíhá v termínu stanoveném zadavatelem.
 2. Pořadatelem je GNIKING s.r.o. IČ O6526217 se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle.
 3. Do výběru výherců soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří splní výše uvedená pravidla a podmínky soutěže.
 4. Již jednou odeslanou fotku zařazenou do soutěže nelze zpětně opravit. Bere se v potaz první zaslaná fotka, upravené příspěvky jsou ze soutěže vyřazeny.
 5. Soutěžit mohou pouze návštěvníci Denískův.cz starší 18 let. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci GNIKING s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.
 6. Soutěžit mohou občané a rezidenti České republiky.
 7. V soutěžích Denískův.cz vyhrává náhodný výherce (v případě soutěže o více cen, vybraní soutěžící dle náhodného losu), který splnil podmínky pro zařazení do výběru výherců, až do vyčerpání stanoveného počtu výher, pakliže zadání dané soutěže neurčí jinak.
 8. Každý výherce má nárok na jednu výhru.
 9. Výherce (výherci) je kontaktován na svém Facebookovém profilu a jeho jméno či přezdívka bude uveřejněno na našem Facebookovém profilu.
 10. Výherce(výherci) je povinen do 14 dnů ode dne obdržení zprávy na Facebooku, kterou byl informován o výhře, potvrdit svou zprávou doručení informace o výhře a zájem o převzetí výhry. Způsob, event. místo převzetí výhry, stanoví na základě charakteru výhry pořadatel.
 11. Pokud je výhra zasílána na adresu výherce, je povinen ve své zprávě uvést adresu, na kterou požaduje výhru zaslat.
 12. V případě, že kontaktní údaje zaslané výhercem, určeným podle podmínek soutěže nejsou správné nebo kompletní (neúplná adresa) a není tak možné výhru doručit, či výherce nesplní jakoukoli z dalších podmínek soutěže, je vybrán jako další výherce soutěžící, opět dle náhodného losu pořadatele.
 13. Pokud výherce do 14 dnů od okamžiku zaslání zprávy s informací o výhře nereaguje a nezašle údaje nutné k zaslání výhry (adresa, číslo telefonu), je určen jako náhradník jiný výherce (výherci). Pakliže ani náhradník nereaguje na výhru ve lhůtě 14 dnů od odeslání informačního zprávy o výhře na jeho profil, není další výherce stanoven a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže.
 14. Účastí v soutěži dává každý účastník souhlas se zasíláním informačních zpráv na Facebooku za účelem propagace soutěže a případné výhry.
 15. Na výhru není právní nárok a není vymahatelná právní cestou.
 16. Naposledy aktualizováno: 1. května  2018